புதிய நாவல்கள் - ரமணிச்சந்திரன் - மயக்கமென்ன இனி தயக்கமென்ன / அறிமுக எழுத்தாளர்களின் நாவல்கள் - குளிரென சுடும் சூர்யநிலவு - அமுதவல்லி நாகராஜன் / என்னை புரட்டும் பூங்காற்று - அமுதவல்லி நாகராஜன் / காதலா கர்வமா - JB / அவளுக்கு நிகர் அவளே - தனுஜா செந்தில்குமார்.

New Writers Welcome !

October 21, 2017 5


Hi Readers,

Welcome To this Section for New Writers. This Page is for Writers who are interested in publishing your story or Novel in this blog. 

Received PDF will be uploaded to Google drive and that link will be shared here in the blog for readers.  

For writers kind note

  • Please mention the story name and your name in the pdf. please don't send story without title and author name.
  • Please mention in the message box, whether you wish readers to download the story PDF or not. Google drive link will be given..If u are ok with it, Download link will be enabled. or else the readers will be able to read online only. By default download option will be disabled.

please don't send other author's novels / novel requests / empty forms or any other messages.
This form is meant only to send your novels (own written) which will be published in this blog.

If writers wish u can send me your own online reading link like google drive, calameo or any other flip-book site links...I'll just link that in the blog post. if you have any other doubts, mail me.

Click The Below Button To Go To The New Writers Section

Click Here To ReadSEND YOUR NOVEL PDF / LINK TO luckysbookcollections@gmail.com

With Regards,
Lucky.
Best Wishes for the story!

                                                ;